Tag: Trend fashion terbaru

Trend Fashion Terbaru dari Masa ke Masa

Pakaian sudah dikenal semenjak manusia mampu berpikir. Sehingga kebutuhan dalam hal melindungi tubuh sudah tidak dapat terelakkan. Seiring perkembangan zaman, pakaian bukan sekadar alat pelindung tubuh, namun sudah sedemikian berubah menjadi media untuk mengekspresikan diri. Sehingga gaya berpakaian dapat mencerminkan kepribadian penggunanya.Lebih dari itu, tren dan mode yang berlaku pada zaman tertentu dapat mencerminkan kondisi … Read more Trend Fashion Terbaru dari Masa ke Masa